BLOG NOTICIAS DE MAGIA Magos de Euskadi en Edimburgo, Berria Egunkaria | Dramagia Noticias

Dramagia Espectáculos

para eventos públicos, privados y corporativos

Magos de Euskadi en Edimburgo, Berria Egunkaria

Etxean bezala sentitzen gara edozein aretotan
Nos sentimos como en casa en cualquier sala
euskaldun-nazioaerteko-magoak
David Blanco eta Señor Perez magiari lotuta bizi dira. Urtea Edinburgon amaitu dute, nazioarteko jaialdi batean. Ohorea dela diote, mundu guztiko magoekin ibili direlako elkarri trukoak erakusten.

David Blanco y Señor Perez viven unidos a la magia. Han terminado el año en edimburgo, en un festival internacional. Dicen que es un honor, porque han estado mostrando trucos en un festival de magos de todo el mundo.

 
BERRIA 
2018ko urtarrilak 3
Kerman Garralda.

BERRIA  3 enero de 2018
Kerman Garralda.
David eta Toni Perez (Gasteiz, 1972 eta 1970) anaiak eta lankideak dira. Taula gainean, baina, izen desberdinak erabiltzen dituzte: David Blanco eta Señor Perez. «Izen artistikoaren kontuak». Guztiek izen artistikoarekin ezagutzen dituztela diote. Eta ezagun asko dituzte, orain arte ibilbide oparoa izan baitute: nazioartean hainbat sari jaso dituzte, tartean 2016ko ikuskizun onenaren saria. Jaso duten azken aitortza Edinburgh International Magic Festival jaialdian parte hartzeko gonbita izan da. Zortzi emankizun egin dituzte Edinburgon.

David y Toni Perez (Vitoria, 1972 y 1970) son hermanos y compañeros de trabajo sobre la tablas, pero, utilizan diferentes nombres: David Blanco y Señor Perez. «cosas del nombre artístico». Todos nos conocen por el nombre artístico. Y tienen muchos conocidos, porque han tenido un recorrido fructífero y abundante hasta ahora: han recibido algunos premios en la comunidad internacional, en el intervalo y en medio el premio del mejor ventrilocuo del año 2014. La última confesión que han recibido ha sido el convite para participar en el festival Edinburgh International Magic Festival don de han hecho ocho representaciones.

Ezer berezirik prestatu duzue Edinburgorako?
DAVID BLANCO: Ez. Antolatzaileek aurretik ezagutzen zuten ikuskizun bat egin dugu: ni dagoeneko egonda nengoen Edinburgon, eta Señor Perezek Ingalaterran egindako ikuskizun batera joan ziren antolatzaileak.

¿Habéis preparado algo especial para Edimburgo?
DAVID BLANCO: No. Hemos hecho un espectáculo que los organizadores conocían antes: yo ya estuve en este festival en su edición principal de verano, y los organizadores vieron el espectáculo hecho por Señor Pérez en una convención de Inglaterra.


Zer da Edinburgh International Magic Festival? D. B.: Duela zazpi urte sortu zen magia jaialdi bat da, hirian magia gehiago jartzeko. Abuztuan ere antolatzen dute beste magia jaialdi bat, eta elkarren osagarriak dira. Gabonetakoa txikiagoa da, baina mundu guztiko magoak elkartzen gara, eta oso emankizun ederrak ikus daitezke.

¿Qué es Edinburgh International Magic Festival? D. B.: Es un festival de magia que se creó Hace siete años, para poner más magia en la ciudad. También organizan en agosto otro festival de magia, y son complementos el uno del otro. El de las Navidades es más pequeño, pero magos de todo el mundo nos unimos, y se pueden ver representaciones muy bonitas.


Berezia da han parte hartzea? D. B.: Ohorea da. Gure magia beste mago batzuekin konpartitu dezakegu. Gainera, areto guztiak bete egiten dira, eta oso berezia da lepo dagoen areto batean jardutea.

¿Es especial participar allí? D. B.: Es el honor. Podemos compartir con otros magos nuestra magia. Además, todas las salas se llenan, y es muy especial actuar en una sala que está completa.
Eskoziarrak magiazaleak dira? D. B.: Magia baino gehiago, esango nuke zuzeneko emankizunak gustatzen zaizkiela: magia, dantza, antzerkia... Ohitura handia dute zuzeneko ikuskizunak kontsumitzeko, eta oso publiko eskertua da.

¿A Los escoceses les gusta la magia? D. B.: Más que la magia, diría que son las representaciones en directo lo que les gusta: la magia, la danza, el teatro... Tienen una gran cultura y costumbre para consumir espectáculos en directo y es un público muy agradecido.


Taula gainean zaudetenean, zer da zuentzat bereziena? D. B.: Publikoarekin duzun hartuemana. Etxean bezala sentitzen gara munduko edozein aretotan: ikusleak aurrean ditugunean, piztu egiten gara.

¿Cuando estáis sobre las tablas, qué es para vosotros lo más especial? D. B.: La relación que consigues con el público. Nos sentimos como en casa en cualquier sala del mundo: cuando tenemos delante los espectadores, nos encendemos.
Nolakoa da etxetik kanpo jardutea? D. B.: Lan gehienak Euskadin egiten ditugu, baina gustuko dugu kanpora joatea, ikusteko eta ikasteko besteek zer egiten duten. Gainera jende gehiago ezagutzeko aukera ematen dizu, eta beste xarma bat du.
¿Cómo es estar fuera de la casa? D. B.: Hacemos en Euskadi la mayor parte de los trabajos, pero nos gusta ir fuera, ver qué hacen otros, estudiar y avanzar. Además te da la posibilidad de conocer a más gente, y tiene otro encanto.

Nolatan hasi zineten magiaren munduan? D. B.: Gure aitaren lagun bat oso magiazalea zen, eta, hura ikusten genuenean, esku jolas bat egiten zigun. Harri eta zur uzten gintuen. Gerora, magia liburu bat erosi genuen guk ere egiten ikasteko, eta horrela hasi ginen.

¿Cómo empezasteis en el mundo de la magia? D. B.: Un amigo de nuestro padre que era comercial y aficionado a la magia nos hacía un juego de manos de vez en cuando. Cuando veíamos aquello nos dejaba con la boca abierta. Más tarde, compramos un libro de magia para aprender nosotros a hacer magia también, y empezamos así.
Nolakoa da mago baten entrenamendua? D. B.: Lehendabizi, alor teknikoa landu behar da: trikimailuaren xehetasun guztiak ongi ezagutu behar dira. Psikologia apur bat ere behar da, publikoarekin jolastu behar baituzu, azken finean. Eta trikimailuari zure ukitua eman behar diozu, besteengandik bereizteko.

¿Cómo es el entrenamiento de un mago?
D. B.: Primero, se tiene que trabajar el campo técnico: todos los detalles del truco se tienen que conocer bien. Un poco de psicología también se necesita, porque tienes que jugar con el público, al final. Y le tienes que dar tu toque personal al truco, para diferenciarlo de los otros.

Dena asmatuta dago magiaren munduan? D. B.: Beti berritu daiteke. Atzo bertan egin genuen emankizunean ideia bat izan genuen, eta dagoeneko lanean gabiltza ideia hori txertatzeko. Agian goizegi da oraindik, baina gehituko diogu pieza hori emankizun osoari.
¿Todo está inventado en el mundo de la magia? D. B.: Siempre se puede innovar. Tuvimos una idea en la representación que hicimos ayer mismo, y andamos trabajando ya para insertar esa idea. Quizás es demasiado pronto todavía, pero le añadiremos esa pieza a la representación.

Zenbat denbora behar duzue trikimailu bat perfekzionatzeko? SEÑOR PEREZ: Askotariko trikimailuak daude, eta batzuk besteak baino sinpleagoak dira: Davidek kartekin egiten dituen trikimailuak azkar ikasten dira, baina burbuilekin egiten dudan ikuskizuna perfekzionatzeko bost edo sei urte behar izan nituen. Pertsonaren araberakoa ere bada: magiarako sena berezkoa baduzu, azkarrago ikasten dituzu gauzak.

¿Cuánto tiempo necesitáis para perfeccionar un truco?
SEÑOR PEREZ: Hay trucos variados, y algunos son más simples que los otros: Los trucos que David hace con las cartas se estudian rápidamente, pero para perfeccionar el espectáculo que hago con las burbujas necesité cinco o seis años. Según es la persona también influye: si tienes intuición para la magia, estudias más rápidamente las cosas.

Ikuskizuna beti berdina da, ala ikuslearen arabera egokitzen duzue? S. P.: Nire ikuskizuna musikala da; beraz, edozein tokitan errepikatu dezaket. Aretoa egokitu behar da, baina ez dut errepikatzeko arazorik. Daviden ikuskizuna, berriz, ahozkoa da. Hizkuntza aldatu behar da, eta, umorea ere tokiaren arabera aldatzen denez, jakin behar duzu tokira moldatzen.

¿El espectáculo siempre es igual, o lo adecuáis según el espectador? S. P.: Mi espectáculo es musical; por lo tanto, lo puedo repetir en cualquier lugar. La sala se tiene que adecuar, pero no tengo problema para repetir. El espectáculo de David, sin embargo, es oral. La lengua tiene que cambiar, y, como el sentido del humor también cambia según el lugar, tienes que saber adaptarte a cada lugar.

Zer da magia?  D. B.: Bizitza.
¿Qué es la magia?  D. B.: Vida. Nori egingo zeniokete gustura trikimailu bat? D. B.: Ez dugu inor berezirik.
¿A quién le habríais hecho a gusto un truco? D. B.: No tenemos a nadie especial. Trikimailu bat egin eta munduko zerbait ezabatzerik bazenute...  D. B.: Dirua. Gaitz guztien eragilea da.
Si con un truco hecho pudierais borrar algo del mundo...  D. B.: El Dinero. Es el inductor de todas los males.